Home

Graf neorientat

Un graf orientat este slab conex dacă, înlocuindu-i toate arcele cu muchii, transformându-l astfel într-un graf neorientat, graful neorientat astfel obținut este conex (graful din figura 2 este slab conex). Un graf orientat este tare conex dacă, oricare ar fi două noduri ale acestuia u și v, există drum și de la u la v. Un graf parțial al unui graf neorientat G=(V,U), are aceeaşi mulțime de vârfuri ca şi G, iar mulțimea muchiilor este o submulțime a lui U sau chiar U. Fie G=(X, U) un graf neorientat. Un graf parțial al grafului G se obține păstrând vârfurile şi eliminând eventual nişte muchii (se pot elimina şi toate muchiile sau chiar nici una. În domeniul matematic al teoriei grafurilor, un graf complet este un graf neorientat simplu în care fiecare pereche de noduri distincte este conectată printr-o muchie unică. Un digraf complet este un graf orientat în care fiecare pereche de noduri distincte este conectată printr-o pereche de muchii unice (una în fiecare direcție).. De obicei, data de naștere a teoriei grafurilor este.

Definiţie. Se numeşte graf neorientat G=(X,U) o pereche de mulţimi (X,U), unde X este o mulţime finită şi nevidă de elemente numite noduri (vârfuri) iar U o mulţime de perechi, formate cu elemente distincte din mulţimea X numite muchii.. Se numesc noduri adiacente orice pereche de noduri între care există o muchie.. ex:muchia (1,2) Spunem că un nod este incident cu o muchie daca. Intr-un graf neorientat, se numeste lant o secventa de varfuri cu proprietatea ca oricare doua varfuri consecutive din secventa sunt adiacente. De exemplu, pentru graful dat, [3,1,2,5,1,3,1] este un lant cu lungimea 6. Lungimea unui lant = numarul de muchii pe care acesta le are in componenta Fie G=(V, E) un graf neorientat, unde V are n elemente (n noduri) si E are m elemente (m muchii). Lanţ eulerian = un lanţ simplu care conţine toate muchiile unui graf . Lantul: L=[1.2.3.4.5.3.6.2.5.6] este lant eulerian . Ciclu eulerian = un ciclu simplu care conţine toate muchiile grafului Ciclul: C=[1.2.3.4.5.3.6.2.5.6.1] este ciclu euleria Graf neorientat conex U n graf se numeste conex daca oricare ar fi x si y varfuri din graf exista lant intre x si y. Se numeste component a conexa un subgraf conex maximal cu aceasta pro prietate (adica, daca am mai adauga un varf si toate muchiile incidente cu acesta, subgraful obtinut nu ar mai fi conex) Graf partial Definitie. Fie graful G = (X, U). Un graf partial al lui G, este un graf G 1 = (X, V) cu V ⊆ U. Altfel spus, un graf partial G 1 al lui G, este chiar G, sau se obtine din G pastrand toate varfurile si eliminand niste muchii.. Exemplu. Subgraf Definitie. Fie graful G = (X, U). Un subgraf al lui G, este un graf G 1 = (Y, V) unde Y ⊂ X, iar V va contine toate muchiile din U care.

Grafuri conexe - Grafuri

Graf complet. Definiţie 1.2.1.9 Fie un graf neorientat G=(X, U). Graful G se numeşte complet dacă oricare două noduri distincte sunt adiacente.. Un graf neorientat complet cu n noduri se notează Kn.. Un exemplu de graf complet cu 5 noduri este prezentat în figura 1.14 Fie un graf G = (X, U). Urmatoarele afirmatii sunt echivalente: G este arbore; G este un graf conex, minimal in raport cu aceasta proprietate (eliminand o muchie oarecare, se obtine un graf ne-conex) G este un graf fara cicluri, maximal in raport cu aceasta proprietate (adaugand o muchie oarecare, se obtine un graf care are cel putin un ciclu

Graf - Wikipedi

Grafuri neorientate www

 1. Într-un graf neorientat, fiecărei muchii i se poate asocia o pondere (un cost). Putem considera un graf neorientat fără ponderi ca fiind o particularizare a unui graf cu costuri, fiecare muchie având costul 1. Această pondere (sau cost) va exprima intensitatea relaţiei dintre 2 noduri ale grafului
 2. Pentru a putea prelucra un graf neorientat cu ajutorul unui program, trebuie mai întâi să fie reprezentat in programul respectiv. Pentru a reprezenta un graf, într-un program, există mai multe modalităti folosind diverse structuri de date: reprezentarea unui graf prin matricea de adiacentă
 3. im asociat În ceea ce priveşte reprezentarea structurilor de date abstracte graf ponderat

Graf complet - Wikipedi

 1. e toate lanţurile elementare având ca extremităţi vârfurile date. Soluţie Programul prezentat mai jos foloseşte metoda backtracking pentru generarea tuturor lanţurilor elementare . #include <iostream.h> #define NMAX 21 short n,m,np,ns,ex
 2. ima care are ca extremitati varfurile X si Y. Este evident ca intre oricare doua varfuri.
 3. e numarul componentelor conexe ale grafului. Date de intrare. Fisierul de intrare dfs.in contine pe prima linie numerele N si M cu semnificatia din enunt, iar pe urmatoarele M linii se gasesc cate doua numere X si Y cu semnificatia: exista muchie de la nodul X la nodul Y.
 4. Un graf orientat este slab conex (sau doar conex) dacă graful de bază neorientat obținut prin înlocuirea tuturor arcelor din graful orientat cu muchii neorientate este un graf conex. Un graf orientat este tare conex dacă conține un drum orientat de la x la y și un drum orientat de la y la x pentru orice pereche de noduri {x, y}
 5. im de muchii necesare ca pentru un graf neorientat sa fie conex este n-1; Un garf conex cu n noduri si n-1 muchii este aciclic si maximal cu aceasta proprietate . Daca un graf neorientat conex are n noduri si m muchii , numarul de muchii care trebuie eli
 6. ologie: Elementele multimii X se numesc noduri sau varfuri

1. Grafuri Neorientate ~ info projec

Teorie grafuri neorientate C++ - Invata

Graguri neorientate - notiuni introductive. Definiţie Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de mulţimi (V,U), V fiind o mulţime finită şi nevidă de elemente numite noduri sau vâfuri, iar U o mulţime de perechi neordonate (submulţimi de două elemente) din V numite muchii.. Definiţie Numim muchii adiacente două muchii cu o extremitate comună Fie G=(V, E) un graf neorientat, unde V are n elemente (n noduri) si E are m elemente (m muchii). Definitie:G 1 =(V 1, E 1)este o componenta conexa daca: pentru orice pereche x,y de noduri din V 1 exista un lant de la x la y (implicit si de la y la x); nu exista alt subgraf al lui G, G 2 =(V 2, E 2) care sa indeplineasca prima conditie si care sa-l contina pe G Grafurile se regăsesc des în viața de zi cu zi (în general în tot ce înseamnă rețea), de aceea este importantă studierea acestora. Un graf este o pereche..

Grafuri euleriene - 3x

Acest proiect trateaza Grafuri Neorientate - Euleriene. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 43 de pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte Se dă un graf neorientat cu n (n=100) vârfuri si m muchii prin lista muchiilor. Afisați toate grafurile parțiale pe care le are. Fiecare graf parțial va fi afișat astfel: - numărul lui de ordine (al câtelea a fost generat) - lista munchiilor lui - matricea de adiacență Exemplu: graf.in 4 2 1 4 1 3 graf.out Graful partial numarul 1 Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se afișeze matricea de adiacență a grafului. - 521139

5. Graf neorientat conex - ConexitateGrafuriNeorientat

 1. Definiție: Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de mulțimi notată G=(V, M) unde: V : este o mulțime finită şi nevidă, ale cărei elemente se numesc noduri sau vârfuri; M : este o mulțime, de perechi neordonate de elemente distincte din V, ale cărei elemente se numesc muchii
 2. Definiţie 1.3.3.3 Fie un graf orientat G=(X, U) şi D=(x1, x2 xk) un drum al grafului G. x1 şi xk se numesc extremităţile drumului, iar numărul arcelor care intră în componenţa drumului reprezintă lungimea drumului. Exemplu: Pentru graful din figura 1.26 se pot distinge mai multe drumuri printre car
 3. im de muchii pe care trebuie sa le aiba un graf neorientat cu n noduri, ca sa nu existe noduri izolate este
 4. Intr-un graf neorientat numarul nodurilor de grad impar este un numar par. - Se numeste graf partial al grafului G=(X,U) un graf neorientat G'=(X,V), unde VIX. Altfel spus, un graf G' a lui G, este chiar G sau se obtine din G pastrand toate varfurile si suprimand niste muchii
 5. 1. Notiuni de baza: adiacenta, incidenta, grad 2. Construirea unui graf orientat 3. Evaluare Graf partial si subgraf 1. Graf partial 2. Subgraf 1. Grafuri orientate: definitii 2. Lant. Drum. Circuit 3. Graf partial. Subgraf 4. Graf orientat complet 5. Graf turneu 6. Test grila (1) 7. Matrice asociate grafurilor orientate 8. Algoritmul Roy-Warshall 9
 6. Teorie Se numeste graf neorientat, notat cu G, o pereche ordonata de multimi G=(X,U) unde X e o multime finita si nevida de elemente iar U este o multime de perechi formate din elemente distincte ale multimii X. X=multimea nodurilor unui graf U=multimea muchilor unui graf Probleme: 1.Se citeste dintr-un fisier de pe primul ran
 7. Fie G = (V,U) un graf neorientat in care V={x1,x2xn}. Definitie Se numeste graf neorientat o pereche ordonată de multimi (V,U), V fiind o multime finita si nevida de elemente numite noduri sau varfuri, iar U o multime de perechi neordonate (submultimi de două elemente) din V numite muchii

Un graf neorientat reprezinta o pereche de multimi (X,U), unde X este o multime finita si nevida de elemente numite noduri (varfuri), iar U o multime de perechi neordonate de elemente din X numite muchii. Notam G = (X,U) un graf neorientat. O muchie uEURU este deci o pereche (x,y) de varfuri distincte din X si notam u = [x,y] Se da un graf neorientat cu n noduri si m muchii. Se mai da un nod special source, pe care il vom numi sursa. Se cere sa se gaseasca numarul minim de muchii ce trebuie parcurse de la source la toate celelalte noduri. Restrictii si precizari: $ n, m <= 10^5 $ timp de executie. C++: 1s Se poate observa că în cazul unui graf neorientat, matricea de adiacență este simetrică după diagonala principală. Altfel spus, $\mathrm{ad}[i][j]$ are aceeași valoare cu $\mathrm{ad}[j][i]$. Este evident, din moment ce $[i, j]$ și $[j, i]$ se referă de fapt la aceeași muchie. Accesarea, inserarea și ștergerea unei muchi

Teoria Grafurilor - Graf partial si Subgraf Tutoriale-Pe

Arbori - Probleme Informatica

Graf complet - Flexfor

Fie G=(V, E) un graf neorientat, unde V are n elemente (n noduri) si E are m elemente (m muchii). Definitie: G1=(V1, E1)este o componenta conexa daca: - pentru orice pereche x,y de noduri din V1 exista un lant de la x la y (implicit si de la y la x) - nu exista alt subgraf al lui G, G2=(V2, E2) care sa indeplineasca prima conditie si care sa-l contina pe G Să indice care sunt proprietățile unui graf neorientat Să enumere termenii specifici grafurilor neorientate Să identifice terminologia grafurilor neorientate și proprietățile acestora Să redea proprietatea fiecărui termen specific grafurilor neorientate. Tip de activitate: Temă pentru acasă Sarcina de lucru se va realiza: În colaborar

1. Să se afiseze matricea de adiacență a unui graf neorientat cu n noduri și m muchii. Rezolvare 2, Să se verifice dacă un graf P este graf par t ial al grafului Rezolvare 3. Să se afişeze dacă o secven t ă dată de noduri poate reprezenta un ciclu elementar, ştiind că graful este dat prin matricea de adiacen t ă. Rezolvar 1.1: Grafuri neorientate, grafuri orientate, arbori. Graf neorientat. Muchie. Extremități. Adiacență. Incidență. Graf parțial. Subgraf. Buclă Intr-un graf neorientat numarul nodurilor de grad impar este un numar par. - Se numeste graf partial al grafului G=(X,U) un graf neorientat G'=(X,V), unde VÍX. Altfel spus, un graf G' a lui G, este chiar G sau se obtine din G pastrand toate varfurile si suprimand niste muchii

CUPRINS: Noțiunea de graf neorientat Lanț. Ciclu Gradul unui vârf Graf parțial Sugbraf Tipuri de grafuri Reprezentarea grafurilor Parcurgerea grafurilo Intr-un graf neorientat numarul nodurilor de grad impar este un numar par. Se numeste graf partial al grafului G= (X, U) un graf neorientat G = (X, V), unde V (X. Altfel spus, un graf G a lui G, este chiar G sau se obtine din G pastrand toate varfurile si suprimand niste muchii Gradul unui nod într-un graf neorientat: Definiţie: Gradul unui nod xk al grafului G este egal cu numărul muchiilor incidente cu nodul şi se notează cu d(xk). Definiţie : Vârful x apartine X se numeşte izolat în graful G , dacă d(x) = 0 si terminal dacă d(x) = 1. Teoremă: suma gradelor tuturor nodurilor grafului este egală cu dublul numărului de muchii

Teoria Grafurilor - Lant

Pentru un graf neorientat, construirea unui arbore de acoperire(nu neapărat de cost minim) presupune construirea unui arbore care să fie graf parţial(să acopere toate nodurile).. Acest lucru este posibil numai dacă graful este conex. În caz contrar, se poate construi câte un arbore de acoperire pentru fiecare componentă conexă a grafului, spunând că se construieşte o pădure de. Fie G= (V, M) un graf neorientat. Dacă are n≥3 noduri si gradul fiecărui vârf x verifică relația d(x) ≥n/2, atunci G este hamiltonian. Fie G=(V, M) un graf neorientat. Se numește lanț hamiltonian, în graful G, un lanț elementar care conține toate vârfurile grafului G Dându-se un graf conex neorientat G =(V, E), se numeşte arbore de acoperire al lui G un subgraf G'=(V, E') care conţine toate vârfurile grafului G şi o submulţime minimă de muchii E'⊆ E cu proprietatea că uneşte toate vârfurile şi nu conţine cicluri. Cum G' este conex şi aciclic, el este arbore Dintr-un fișierul GRAF.IN se citeşte matricea de adiacenţă pentru un graf neorientat cu n noduri. Fişierul are următoarea structură: pe prima linie n, numărul de noduri din graf, iar pe următoarele linii muchiile dintre noduri. Să se afișeze, pe câte un rând al ecranului, dacă există, nodurile izolate, nodurile terminale şi care.

Grafuri Neorientate: LANT

Grupa 2 :Grafuri orientate: Graf tare cone

creează matricea de adiacenţă pentru un graf neorientat cu N noduri, folosindu-se de o listă(sau o matrice cu 2 coloane) de muchii(la alegere - muchiile citite în funcţie sau primite printr-un parametru). calculează gradul fiecărui nod. Afişaţi numărul de noduri izolate şi numărul de noduri terminale Se numeşte graf neorientat, notat G=(X,U), o pereche ordonată de mulţimi (X,U), unde: -X este o mulţime finită şi nevidă de elemente numite noduri; -U este o mulţime de perechi neordonate din mulţimea X, numite muchii. •numim noduri adiacente orice pereche de noduri care formează o muchie {x,y}∈U figura 1-reprezentare graf neorientat Definiţie : Se numeşte graf neorientat (G) o pereche ordonată de mulţimi (X,U), unde X este o mulţime finită şi nevidă de elemente, iar U o mulţime de perechi formate cu elemente distincte din mulţimea X

Video: Graf eulerian - GRAFURI NEORIENTAT

DEFINITII GRAFURI. Definitia 1 Un graf neorientat G este o pereche ordonata (V, M), unde V este o multime nevida, finita de elemente numite varfuri (noduri), iar M este o multime, eventual vida, de perechi neordonate, numite muchii, de elemente ale lui V.. Vom considera ca, elementele lui V care formeaza o muchie sunt diferite, deci o muchie este o submultime a lui V. Elementele unei muchii se. Pentru reprezentarea căilor de comunicaţie dintre localităţi se va folosi un graf neorientat. Exemplul 3: Pe harta unui cartier există mai multe intersecţii care sunt legate de străzi. Pe unele străzi se poate circula în ambele sensuri, pe alte străzi numai într-un anumit sens. Să se identifice traseele prin care se poate ajunge d Grad = Gradul unui nod v, dintr-un graf neorientat, este un num ă r natural ce reprezint ă num ă rul de noduri adiacente cu acesta. Grad interior = |n cazul unui graf orientat fiecare nod v , are asociat un num ă r numit grad interior ş i care este egal cu num ă rul de arce care -l au pe v ca vârf terminal (num ă rul de arce incidente.

Info11

Grafuri neorientate - ponderat

Definitie : Se numeste graf neorientat o pereche de multimi G = (A,B) in care A este multimea nodurilor (este finita si nevida) si B este multimea relatiilor/muchiilor. B = { (x,y) / x apartine lui A, y apartine lui A } Definitie : O muchie a apartine de B este deci o submultime cu elemente {x,y} de varfuri distincte din A si o vom nota (x,y)-notatie muchie.Vom spune ca varfurile x si y sunt. Graf neorientat- o pereche de multimi =(V, E)unde V este o mulţime finită nevida de elemente numite noduri iar E o multime de perechi neordonate din V, numite muchii.Notăm graful cu G=(V, E). Intr-un un graf G=(V, E) neorientat relaţia binară este simetrică: (v,w)ÎE atunci (w,v) ÎE. Nod = element al mulţimii V, unde G=(V, E) este un graf neorientat Un graf parţial al unui graf se obţine păstrând aceeaşi mulţime de vârfuri şi eliminând o parte din muchii. Graful parţial G1 este indus de mulţimea de muchii V. Un graf neorientat cu n noduri are 2m grafuri parţiale şi anume numărul de submulţimi ale mulţimii muchiilor {1, 2, , m}

Graf - infoarena.r

Într-un graf neorientat cu n vârfuri (n >= 3) fiecare vârf are gradul 2. Care este numărul maxim de componente conexe din care poate fi alcătuit graful? ? 1 ? [n/3] ? 2 ? n; Se consideră un graf conex cu n vârfuri și n-1 muchii. Care este gradul maxim al unui vârf aparținând acestui graf? ? 3 ?. 5.Pentru a obtine dintr-un graf neorientat conex 2 componente conexe,numarul minim de muchii care trebuie eliminate este cel mult egal cu gradul minim din graf. 6 .Numarul maxim de muchii dintr-un graf neorientat cu n noduri si p componente conexe este (n-p)*(n-p+1)/2 Un graf neorientat G=(V, E) este conex dacă pentru orice pereche de noduri x, y aparținând la V, există un lanț în care extremitatea inițială este x și extremitatea finală este y. Un graf alcătuit dintr-un singur nod este conex

Un graf este complet daca oricare doua varfuri distince sunt adiacente. G22: Un graf neorientat cu n noduri are n(n-1)/2 muchii. Exista un singur graf complet neorientat cu n noduri. Exista mai multe grafuri orientate complete cu n noduri. 4. Grafuri bipartite Fie G=(A,B) neorientat 1.Matricea lanturilor - algoritmul Roy-Warshall Se citeste un graf neorientat cu n noduri si m muchii dat prin vectorul muchiilor. Sa se construiasca o matricea existentei lanturilor(a[i][j] este 1 daca exista lant de la i la j si 0 in caz contrar). Ex: Pentru graful din imagine se obtine matricea lanturilor urmatoare: 0 0 Grafuri neorientate Se numeste graf neorientat o pereche ordonata G=(V, E), unde:. V este multime finita nevida - multimea nodurilor grafului; E ⊆ VxV- este o multime de perechi neordonate de elemente din V, multimea muchiilor grafului.; Obs: Convenim ca intre 2 noduri exista cel mult o muchie

Atestat informatica - Grafuri

Asemenea uni lanţ într-un graf neorientat, un drum într-un graf orientat este de fapt un traseu pe care l-am parcurge între două noduri deplasându-ne de-a lungul unor arce şi trecând prin nişte noduri intermediare. Deosebirea unui drum faţă de un lanţ constă în faptul că de-a lungul unui arc ne putem deplasa numai în sensul dat. Graf neorientat = un graf G=(V, E) în care relaţia binară este simetrică: (v,w)ÎE atunci (w,v) ÎE. Nod = element al mulţimii V, unde G=(V, E) este un graf neorientat. Muchie = element al mulţimii E ce descrie o relaţie existentă între două vârfuri din V, unde G=(V, E) este un graf neorientat; In figura alaturata 3 Într-un graf neorientat cu 10 muchii, fiecare nod are gradul un număr nenul. Doar trei dintre noduri au gradul un număr par, restul nodurilor având gradele numere impare. Care este numărul maxim de noduri pe care poate să le aibă graful? a. 14 b. 17 c. 10 d. 16 4 Se consideră un graf neorientat cu 10 noduri şi 7 muchii. Care este. Se citeste un graf neorientat de la tastatura.Sa se afiseze nodul (nodurile) cu cel mai mare numar de vecini. 50. Sa se verifice daca un graf neorientat este complet.(C++) 51. Se citeste un graf neorientat de la tastatura.Sa se afiseze cate muchii are graful. 52

Graf eulerian - GRAFURI NEORIENTATE

Un graf neorientat se nume şte conex dac ă oricare dou ă vârfuri diferite sunt unite ale sale prin cel pu ţin un lan ţ. Graful din figura 1 nu este conex (de exemplu, vârfurile 1 şi 7 nu sunt unite prin nici un lan ţ). În cazul unui graf neconex se pune problema determin ării componentelor sal Definiţie Se numeşte graf neorientat o pereche ordonată de mulţimi (V,U), V fiind o mulţime finită şi nevidă de elemente numite noduri sau vâfuri, iar U o mulţime de perechi neordonate (submulţimi de două elemente) din V numite muchii.. Definiţie Numim muchii adiacente două muchii cu o extremitate comună. Pentru exemplul de mai sus, muchiile [1,5] şi [5,4] sunt muchii adiacente. ghvfhqghq l gluhf l ill uhvwxo qrgxuloru dykqg fho pxow xq ghvfhqghqw gluhfw ilx &duh hvwh qxp uxo iuxq]horu dueruhoxl 5 6h frqvlghu xq dueruh fx pxfkll &duh hvwh qxp uxo gh qrgxul doh dueruhoxl Definitie: Se numeste graf neorientat, o pereche ordonata de multimi notata G=(X,U), unde X={x1,x2xn} este o multime finite si nevida de elemnte numite noduri sau varfuri, iar U={u1,u2un} este o multime de perechi neordonate de elemente din X numite muchii Graf (male) or Gräfin (female) is a historical title of the German nobility, usually translated as count.Considered to be intermediate among noble ranks, the title is often treated as equivalent to the British title of earl (whose female version is countess)

Graf orientatIntroducere în teoria grafurilor – Noțiuni elementaremoduri de reprezentare a grafurilor in memorie | Grafmcis

De asemenea, ne putem reprezenta traiectoria unei călătorii cu ajutorul unui lanț al unui graf neorientat. Teoria grafurilor are numeroase apeluri în chimie, contribuind în mare măsură la rezolvarea problemelor de numărare a grafurilor aparținând unor clase speciale. Teoria grafurilor este folosită în domenii variate: de la chimie. Un graf neorientat este reprezentat prin matricea de adiacenţă alăturată. Câte grafuri parţiale distincte, formate doar din noduri cu gradul egal cu 2, se pot obţine din graful dat? Două grafuri sunt distincte dacă matricele lor de adiacenţă diferă Matricea de adiacenţă al unui graf de ordin n este o matrice pătratică de ordin n, Graful Neorientat. b) Graful Orientat. Implementarea grafului prin matricea de incidenţă se face printr-un tablou bidimensional, astfel: int a[<n>,<m>] un graf neorientat si de pe urmatoarele n linii si coloane matricea de adiacenta corespunzatoare grafului. a) Identificati multimea X b) Identificati multimea U c) Calculati gradele nodurilor impare d) Verificati daca graful are varfuri izolate, daca da afisati nodul, daca nu afisati un mesaj #include<iostream.h> #include<conio.h>

 • Scrieți în aplicații de imagini.
 • Imagini cu ciclu celular.
 • Cod de confirmare facebook telefon.
 • Reconstrucția mamelonului după imagini de mastectomie.
 • Noiembrie clip art clipuri.
 • Poze cu autovehicule audi.
 • Gina imagini.
 • Naşul film.
 • Barney moloz imagini.
 • Retete kitchenaid.
 • Fotografii din bronz.
 • Zack și cody poze 2012.
 • Aplicații de facut poze.
 • Imagini cu scris.
 • Fotografii biker cald.
 • Modele de camere pentru fete de 12 ani.
 • Vioară imagini pentru a imprima.
 • Candle suede imagini.
 • Unde poze.
 • Personalizat ar 15 imagini.
 • Poze cu efectele fumatului.
 • Poze ale bandei de arahide.
 • Poze cu reggie jackson.
 • Câine imagini amprente.
 • Poza de profil.
 • Poze cu michelle si barack obama.
 • Poze cu cafea acasa.
 • Poze haioase Harley Davidson.
 • Fotografii din bronz.
 • Imagini grase milf.
 • Poze cu cusături de croșetat.
 • Poze de vaccin pox vaccin.
 • Poze cu beyonce gravidă la 15 ani.
 • San francisco curiozitati.
 • Poze cu palouse.
 • Poze cu pigtails.
 • Ce arată a patra boală ca niște imagini.
 • Alăptarea poze cu soț poze.
 • Gemene săptămânale săptămânii de sarcină.
 • Imagini cu briose de colorat.
 • Imagini cu imagini spatiale.